Muốn thành triệu phú bạn phải làm 09 việc này

Thương trường là chiến trường, yếu tố lãnh đạo ảnh hưởng rất nhiều đến sự thắng thua của một doanh nghiệp. Làm sao để kinh doanh thành công, đây là câu hỏi mà nhiều doanh nhân quan tâm. Để có…